วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน


อ่านเพิ่มเติม (ประวัติโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  :                        นางสาวณัฐิกา    วาดชลอ
ชื่อเล่น  :                  หน่อย
ภูมิลำเนา  :              จังหวัดราชบุรี
ตำแหน่ง  :                ครูภาษาอังกฤษ
สถานที่ทำงาน :        โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ค้นหาบล็อกนี้